Arkiv

Archive for the ‘Böcker’ Category

Bankbluffen

bankbluffen
Så heter den nya bok som skriven av ekonomijournalisten Joel Dahlberg. Han har granskat svenska banker och vanliga banktjänster såsom: fondsparande, bankkort, sparkonto samt bolån. Slutsatserna är att bankkunderna betalar dyrt för dåliga tjänster. Boken kommer i slutet av september. Boken hittar du även på Adlibris.

Läs också om:

Kundtjänsterna retar kunderna mest

Klagomål från bankkunder ökar kraftigt

Annons
Kategorier:Böcker

Bli servicerätt: Vart är du på väg och vill du dit?

Oftast pratas om service som ett konkurrensmedel för att sticka ut på en marknad översvämmad med tjänster och produkter. Arbetar du med service rekommenderar därmed jag  Christer Olssons Vart är du på väg – och vill du dit?, som anser att bra service numera är det enda sättet att vinna kunder.

Några tips ur författaren: Bli servicerätt:

  • Tänk på att hur du gör saker är viktigare än vad du gör.
  • Tänk på att känslor smittar. Du läcker vad du tänker. Alltså är dina tankar, din inställning, viktigt för att kunden ska bli nöjd.
  • Inse att kunden betalar din lön.
  • Se kunder som möjliga livstidskunder. Blir de nöjda är sannolikheten större att de återkommer ***Det tror jag starkast på.***
  • Tänk på att även besvärliga kunder betalar din lön. Det finns inga problemkunder, bara kunder med problem. Människor som beter sig illa har ofta något problem son inte har med dig att göra.
Kategorier:Böcker

Värderingar i tjänsteföretag

Vi kan inte förneka att service har på senare år utvecklas till en allt viktigare konkurrensfaktor, även för företag som inte verkar i tradionella servicebranscher. Ett bra bemötande och aktiv service ger glada kunder och därmed mera pengar. Men vad är ett värderingsdrivet tjänsteföretag? Hur kan värderingar skapa värde för kunder och andra intressenter? Svar på dessa frågeställningar ges i den nya boken ”Values-Based Service for Sustainable Business – Lessons from IKEA” författad av forskarna Bo Edvardsson och Bo Enquist vid CTF vid Karlstads universitet.
Boken bygger på fleråriga studier i världens största möbel och inredningsföretag IKEA och vänder sig i första hand till ledare och medarbetare i företag och organisationer som vill veta mera om hur man kan skapa värde genom tjänster, styra med värderingar och utveckla hållbara affärer.
Mera specifikt vänder sig boken till chefer/ ledare/ företagsledare som jobbar med affärsutveckling, marknadsföring, personalutveckling, produkt/tjänsteutveckling, CSR och miljöarbete, kvalitetsutveckling, varumärkesbyggande men också till studenter på magister/master nivå som vill lära mera om affärer och företagande utifrån en värderingsdriven tjänstelogik.

Kategorier:Böcker, Företag