Arkiv

Posts Tagged ‘key performance indicator’

Viktiga KPI (nyckeltalanalys) avseende kundsupport på nätet

Foto: EPM Review, 2010

Nyckeltal fungerar inte bara som mått på hur det gått för företaget utan används även som styrmedel inför framtida perioder, t.ex. genom målet ”inom tre år ska vi ha ökat vår kundnöjdhet med X procent”.

I vanliga fall, kan både lönsamhetsmått och finansiella mått brytas ned i olika nyckeltal som mer i detalj fångar upp väsentliga aspekter för styrningen av företaget eller är viktiga för olika intressenter.

Det finns ett flertal olika standardiserade nyckeltal när det gäller att mäta webbsajtersprestanda,  nyckeltal som belyser företagets webbsajts situation och utveckling.

Ett nyckeltal (eller på engelska Key Performance Indicator ”KPI”) summerar två eller flera viktiga mätningar och bör återspegla  ditt företags mål.  I korthet är det att sammanfatta jämförda data på ett meningsfullt sätt. Nyckeltal är alltid indikatorer, genomsnittsvärden eller procent. Bra nyckeltal är väl definierade och väl kopplade till strategiska mål, vilket skapar förväntningar och ger indikationer på önskade aktiviteter. Till exempel, genomsnittliga antal sidvisningar per besök.

Nätets kanske mest populära affärssyfte är att sälja produkter och nyckeltal spelar förstås också en stor roll för att mäta hur mycket sajten säljer. Men fokuset för just denna artikel ligger  på nyckeltal för kundvård via webb.
I princip kan generella mål för kundvård via webb vara att kundsupport via telefon minskar eller självbetjäning ökar, mm.

Var börjar man?

1.    Etablera affärsmål och aktiviteter för din kundvård via webben: Det verkar som ett enkelt steg i början, men det kräver viss hänsyn, eftersom nästa punkt grundas på dessa mål och resurser krävs för att uppnå dem, t.ex., i form av investering i tid, investering i pengar, m.m. Ett S.M.A.R.T.-mål system (Specific, Measurable, Attainable, Realistic, Timely) kan hjälpa er att etablera väl formulerade, tydliga, mätbara och realistiska mål.

2.    Definiera nyckeltal att använda: Som sagt ovan, nyckeltal måste vara mer än mjuk statistisk, uppskattningar eller råa siffror. Här gäller det att förstå vad företaget kan och inte kan mäta. Affärsmålen (steg 1) måste kunna representeras av ett konkret nyckeltal.

Härmed presenterar jag några nyckeltal (efter en inspirerande läsning av The Big Book of Key Performance Indicators):

–    Genomsnittlig tid att svara på e-postförfrågningar: De flesta företag glömmer att spåra en av den viktigaste statistiken för kundsupport:  tid som det tar att svara på kundförfrågningar som skickas via e-post.
Den genomsnittliga svarstiden för en e-postenkät är ett mått på antalet minuter, timmar eller dagar det tar för företaget att ge en besökare/kund ett mänskligt genererat svar på en e-postbaserad förfrågan.

Ekvation:
Summan av svarstider i [TIME UNIT] / totala antalet av förfrågningar =
Genomsnittlig tid för att svara.
Notera att TIME UNIT i denna ekvation hänvisar till minuter, timmar eller dagar.

–    Procent av nya och återkommande kunder: Det är för online-återförsäljare kritiskt att hålla reda på balanserade kundaktiviteter och upprepade köpbeteenden. Denna indikator är en utmärkt top-line statistik för att belysa förändringar i detta beteende.

Ekvation:
Totalt nya kunder / Alla kunder = Andel nya kunder
Totalt Återkommande kunder / Alla kunder = Andel Återkommande kunder

–    Procent hög och låg tillfredställelse hos besökare och kunder: Nöjda besökare och kunder är en viktig drivkraft bakom många av de viktigaste resultatindikatorerna. Detta gör det viktigta att följa upp relativa tillfredsställelser.

Ekvation:
Totalt antal besökare som ger scoring en ’hög nivå av tillfredsställelse’ / Alla Uppmätta
Besökare = Andel nöjda besökare

Totalt antal besökare som ger scoring ’låg grad av tillfredsställelse’ / Alla Uppmätt
Besökare = Andel missnöjda besökare

Flera nyckeltal går att hitta på The Big Book of Key Performance Indicators.

3.    Studera och jämför rapporter: Efter att ha tagit fram alla siffror gäller det att sammanställa och analysera för att göra kvalitativa rapporter. Genom uppföljning och återkoppling av de redovisade nyckeltalen får företaget en tydligare bild och förstår bättre de webbinsatser som leder till nöjda webbesökare eller webbkunder. Till exempel skulle en Customer Service Manager bry sig om kundsegment som sökte sig till självhjälpinnehåll på webbsajten men slutade sitt besök på ”kontakta oss”-sidan, uppenbarligen för att de inte hittade vad kunden letade efter.

Många företag förstår vikten av att ha nöjda kunder men vissa vet inte hur nöjda eller missnöjda kunderna är.  Mätbarheten är viktigt för uppföljning och utvärdering av insatsen. Mäter vi inte, vet vi inte om vi lyckats eller misslyckats. Det är viktigt att tänka att nyckeltalen handlar om företagets framgång. I detta fall, framgången av kundsupport på nätet.

Annons